Rozmowy o prawie

Opłata specjalna w strefie oznakowanej nieprawidłowo? Tak, takie rzeczy w Gdańsku.

Wczoraj pisałam o rozbudowie strefy płatnego parkowania. Mówiłam o konieczności zwrócenia uwagi na nowe lokalizacje stref płatnego parkowania. 

Dziś temat wrócił. Kiedy z konieczności musiałam trafić w rejon Hali Targowej w Gdańsku, parkowałam w strefie płatnego parkowania. Zrządzeniem losu zaparkowałam przed samochodem, za którego wycieraczką znajdował się druk opłaty specjalnej. Widok kartki z naliczeniem opłaty i fragmentu chodnika, na którym nie są wyznaczone miejsca parkingowe sprawił, że wrócił temat parkowania w strefie.

Przypominam, że pisałam już o walce wojewody o to, by samorządy prawidłowo znakowały miejsca w strefach płatnego parkowania. Mimo kilkukrotnego przypominania, władze samorządowe trwale uchylają się od stosowania się do interpretacji Ministerstwa Infrastruktury, które wskazuje wyraźnie, że do oznakowania strefy służą zarówno znaki pionowe D-44, ale i znaki poziome P-18.

Ciekawe, czy nowa strefa będzie oznakowana prawidłowo? Ciekawe, czy wraz z organizacją nowej strefy uzupełnione zostanie oznakowanie w pozostałych cżęsciach strefy.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk