Rozmowy o prawie

Odcinkowy pomiar prędkości czy utrzymanie dróg? Co ważniejsze?

Słuchałam własnie rozmowy o wdrażaniu systemu odcinkowego pomiaru prędkości. Panowie łącznie ze znanym redaktorem rozwodzili się nad zaletami systemu i zyskach w postaci zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.  

Dobrze, że na drogach jest bezpiecznie, ale zastanawiam się nad tym, dlaczego poprawę bezpieczeństwa realizuje się wyłącznie przez wprowadzanie kolejnych systemów pomiarowych lub systemów spowolnienia ruchu, a równolegle nie są realizowane naprawy zniszczonych dróg, a tempo budowy nowych odcinków jest wyraźnie mniejsze niż przed mistrzostwami piłkarskimi.

Można powiedzieć, że ciągle można mieć wrażenie, że zarządcy dróg poszczególnych kategorii nie znają lub zapominają o przepisie art. 20 ust. 4 ustawy o drogach publicznych, który mówi, że do zadań zarządcy drogi należy "utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą". Stan wielu dróg i ulic pozostawia wiele do życzenia. Dziwią w takiej sytuacji zapędy w zakresie budowy progów zwalniających, czy kolejnych urządzeń pomiarowych. 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk