Rozmowy o prawie

Niezapłacona grzywna skutkować będzie wpisem do rejestru dłużników

Obok zmian w procesie karnym, o których pisałam wczoraj, reforma postępowania karnego związana jest z kompleksową reformę polityki karnej, by stworzyć realność dolegliwości dla wszystkich osób, które dopuszczą się czynów karalnych.

Z punktu widzenia skuteczności kar, najważniejsze jest ograniczenie możliwości warunkowego zawieszenia pozbawienia wolności. Do 1 lipca kara w zawieszeniu stanowiła. 60 % orzekanych kar. Trzeba jasno powiedzieć, że z punktu widzenia społeczeństwa, kara orzekana musi pełnić funkcję wychowawczą i odstraszającą, a takowej na pewno nie pełniła kara w zawieszeniu. Nie da się jednak zaprzeczyć, że w wielu mniej poważnych przypadkach lepsze od pozbawienia wolności przez osadzenia w więzieniu jest zastosowanie grzywny lub ograniczenia wolności za pomocą systemu dozoru elektronicznego. Kary te są dotkliwe, bo ograniczenie swobody do wyjcia do pracy i powrotu do domu jest bardzo dotkliwe, co potwierdzało mi wiele osób, którym przed 1 lipca taką formę odbywania kary wywalczyłam. Realną dolegliwością jest też konieczność zapłacenia grzywny. Jest to bolesne szczególnie, że w przypadku uchylenia się od zapłaty w ciągu miesiąca, dane o takim zaniechaniu przekazywane są do rejestrów dłużników, co skutecznie uniemożliwia skorzystanie z kredytu, a nawet niektórych zakupów (jak dla przykładu zakupu usługi telefonicznej). Sprawcy powinni też obawiać się możliwosci orzeczenia wobec nich obowiązku wykonania ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Szczególnie, gdy będzie dotyczyć to niesfornych celebrytów jeżdżących po alkoholu, presja społeczna, obawa przed osmieszeniem powinny być skutecznym sposobem na ograniczenie złych tendencji.

O tym, ja będzie w rzeczywistości, jak powiedzie się wdrażanie nowych zasad przekonamy się wkrótce. Z pewnością doszło wczoraj do zatrzymania sprawców wielu czynów karalnych. Ich sprawy będą już rozpatrywane zgodnie z nową procedurą.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk