Rozmowy o prawie

Niepodległość świętuj zgodnie z prawem. Uliczne przepychanki nie są potrzebne.

Marsze, demonstracje, biegi, fety. To będzie dzisiejsze zajęcie wielu Polaków. Niestety, sądząc po wiadomościach podawanych przez stacje telewizyjne, wezmą w nich ugrupowania, które chyba nie do końca prawidłowo pojmują pojęcie niepodległości. Konsekwencją mogą być zdarzenia, które znamy z ubiegłych lat. Rwanie chodników by rzucać kostką w policjantów, wywracanie i łamanie ławek, by zyskać narzędzia do walki z policjantami i innymi opcjami politycznymi, odpalanie rac, przepychanki ze służbami porządkowymi.

Warto przypomnieć, że w art. 52. § 1. kodeksu wykroczeń czytamy, że osoba, która przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w przebiegu zgromadzenia zorganizowanego zgodnie z prawem lub zwołuje publiczne zgromadzenie bez złożenia wymaganego prawem zawiadomienia, czy też przewodzi zgromadzeniu zakazanemu lub rozwiązanemu przez przedstawiciela organu władnego do akceptacji zgromadzeń, podlega karze grzywny lub karze oganiczenia wolności, czy też aresztu do 14 dni zależnie od skali naruszenia prawa.

Niedopuszczalne i karalne jest też zajmowanie miejsca pod prawidłowo zorganizowaną manifestację, a także odmowa opuszczenia takiego miejsca. 

Szczególną uwagę policjanci zwracają na udział w zgromadzeniu publicznym osób, które posiadają przy sobie broń, materiały wybuchowe lub jakiekolwiek inne niebezpieczne narzędzia.

Życząc wszystkim spokojnego świętowania w ramach publicznych zgromadzeń namawiam do konsekwentnego unikania mieszania się w sytuacje, które mogą przynieść kłopoty. Nie tylko ze względu na to, że dziś najważniejsze jest świętowanie niepodległości, ale również dlatego, że wymazanie z życiorysu takich epizodów trwa i może to życie nielicho utrudnić.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk