Rozmowy o prawie

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego pod lupą policji! Od 6 rano do wieczora.

Dziś, od 6 rano policjanci sekcji ruchu drogowego komend w województwie pomorskiem prowadzą intensywne działania prewencyjno pod kryptonimem „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania wiążą się z licznymi kontrolami, które potrwają do wieczora.

Policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowania pieszych oraz rowerzystów, którzy często na drodze stwarzają zagrożenie dla siebie samych, ale i innych uczestników ruchu. Celem akcji jest zmniejszenie ilości nieszczęśliwych zdarzeń z udziałem pieszych i rowerzystów, a także skłonienie ich do tego, by myśleli, że tak jak kierowcy są użytkownikami ruchu drogowego. 

Warto o tym pamiętać, by nie zapłacić mandatu za przechodzenie "na czerwonym świetle", jazdę rowerem po chodniku, przejeżdżanie rowerem przez przejście, czy wtargnięcie na jezdnię z komórką przy uchu.

Beata Nowakowska 

Adwokat Gdańsk