Rozmowy o prawie

Nie utrudniaj pracy strażakom. To groźne i zarazem karalne.

Art. 82a. § 1. Kodeksu wykroczeń mówi, że kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci:
(...), podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany
§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych,
a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony
przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze.
Dziś po południu byłam świadkiem akcji ratowniczej straży pożarnej. Nie dość, że strażakom ciężko było dojechać na właściwe miejsce z racji wąskich uliczek zastawionych pojazdami, dla których miasto nie jest w stanie przygotować odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, to jeszcze, w trakcie akcji samochód straży, który wysyłał oczywiste sygnały wskazujące na to, że uczestniczy akcję, był objeżdżany w niewielkiej odległości przez kierowców, którzy zamiast cofnąć się o kilkadziesiąt metrów, uparcie przeciskali się wąskim fragmentem chodnika między wozem strażackim a drzewem.
Być może kierowcom tym nie było wiadome, że utrudnianie prowadzenia działań jednostek ratowniczych, a szczególnie utrudnianie dojazdu do obiektów zagrożonych jest karalne. Nie zastanawiali się nad tym, co by się działo, gdyby w wąską uliczkę wjechał po chwili kolejny wóz z drabiną. Oni po prostu jechali tam, gdzie chcieli.
Warto zwrócić uwagę na to, że upoważniony strażak może nałożyć na winnego wykroczenia karę w wysokości od 20 do 500 zł według własnej oceny winy. W rażących przypadkach, sprawa może być przekazana organom ścigania.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk