Rozmowy o prawie

Nie masz tabliczki numerowej posesji, możesz zapłacić mandat. W Gdańsku rozpoczęły się kontrole.

Kilka razy już o tym wspominałam, ale przypomnę jak zawsze, gdy dowiaduję się o akcji strażników miejskich, że każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do oznaczenia budynku tabliczką z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub miejscowości. Aktualnie w Gdańsku trwa akcja sprawdzania oznakowania posesji na Wzgórzu Micikiewicza. W kolejce czekają kolejne dzielnice.

Warto pamiętać, że właściwe oznakowanie jest kluczowe dla służb ratunkowych, które niezależnie od wyposażenia w GPS-y powinny nie spotykać się z problemami z dotarciem z pomocą. 

Z jakiego tytułu można zapłacić grzywnę? Chodzi o naruszenie obowiązków właściciela posesji w zakresie oznakowania posesji, które określa art. 64 Kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Podobne akcje gdańscy strażnicy miejscy przeprowadzą cyklicznie we wszystkich dzielnicach.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk