Rozmowy o prawie

Nie boją się kar za tamowanie ruchu. Parkują jak chcą. Jak uniknąć sporu i rozwiązać problem?

Prawo o ruchu drogowym, w rozdziale  5, zatytułowanym „Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach”, wskazuje wyraźnie gdzie, jak można zostawić pojazd. Mówi o tym art. 49 ust 2. Z treści przepisu wynika, że zabrania się postoju w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej.

Mój dom znajduje się na bardzo wąskiej ulicy. Wjazd i wyjazd wymaga kilku manewrów nawet, gdy nikt nie utrudnia tego złym parkowaniem. Mimo to, osoby przyjeżdżające do moich sąsiadów mają niezrozumiałą dla mnie tendencję do lekceważenia tego przepisu, lekceważenia wyraźnych oznakowań na bramie głównej i bocznej. Nagminnie spotykam pojazdy w świetle bramy. Jestem zmęczona chodzeniem i proszeniem o przestawienie, informowaniem o tym, że tamowanie ruchu to wykroczenie z art. 90 lub 97 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny nawet do 3000 zł. Nie wiem, co robić. Wzywać za każdym razem policjantów lub straż miejską. Tak, też się nie da. Słyszeć, że a ja myślałem, że nikt do rana nie będzie wyjeżdżał? To śmieszne, bo w życiu adwokata wiele jest przypadków, gdy trzeba pojechać na spotkanie z kimś potrzebującym pomocy prawnej w godzinach wieczornych, gdy inni dawno odpoczywają.

Co robić?

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk