Rozmowy o prawie

Mycie samochodu wyłącznie na warunkach określonych w regulaminach gminnych!

Wczoraj, w Wielkanocny Poniedziałek, wyraziłam zdziwienie widząc jednego z właścicieli aut z sąsiedniej ulicy, który na mojej ulicy urządził sobie stanowiska do mycia auta. Wydawało mi się, że w wolnym dniu, który można poświęcić rodzinie i sobie, nie warto marnować czasu na pucowanie starego BMW. Dzisiaj, na chłodno mogę poradzić każdemu, kto będzie miał zamiar myć samochód lekturę regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie jego gminy. Ten akt prawa lokalnego stanowi podstawę do działań represyjnych straży gminnych w przypadku naruszenia zasad prawidłowego zachowania w kontekście utrzymania porządku i czystości.

W Gdańsku jest to UCHWAŁA NR VI/95/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. Z jej treści jasno wynika, że mycie pojazdów poza myjnią możliwe jest wyłącznie po zapewnieniu spełnienia kilku warunków.

§ 6. 1 Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika, może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków po podczyszczeniu do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Specjalnie podkreśliłam słowa "po podczyszczeniu". Dlaczego? Dlatego, by uzmysłowić, że studzienka kanalizacji deszczowej nie jest właściwym miejscem zrzucania ścieków. Ścieki powinny być podczyszczone przez przepuszczenie przez osadnik dla przykłądu. 

Każda z osób, która narusza te zasady musi spodziewać się niemiłej rozmowy ze strażnikiem gminnym i mandatu.

Beata Nowakowska 

Adwokat Gdańsk