Rozmowy o prawie

Minęły święta, po ulicach walają się pierwsze choinki. Jak się ich pozbyć zgodnie z prawem?

Nie ma chyba domu, w którym na okres świąteczny nie staje choinka lub inna forma ozdoby wykonanej ze świerka lub jodły. Z reguły choinkę trzymamy do pierwszych dni kolejnego roku. Cóż zrobić później z drzewkiem?

Niestety, rzeczywistość jest taka, że nie dbamy o to, by drzewka nie zaśmiecały ulic. Sama osobiście widziałam wczoraj drzewka rzucone na chodnik. W jednym miejscu widziałam wręcz choinkę wystawioną z kolorowymi ozdobami. Czyżby ludziom nie zależało, czy może nie wiedzą, jak się pozbyć drzewek. Straż Miejska w Gdańsku prowadzi obecnie akcję edukacyjną, ale należy się liczyć również z tym, że w skrajnych przypadkach patrole będą reagować i nakładać mandaty.

Trzeba powiedzieć, że od czasu, gdy obowiązuje "rewolucja śmieciowa" nie ma z tym większego problemu, albowiem kwestię obowiązku przedsiębiorcy zajmującego się usuwaniem odpadów należy również usuwanie choinek. Kwestię wywozu i zgodnej z zasadami ekologii utylizacji drzewek reguluje uchwała nr VI/96/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Zgodnie z treścią § 4. 4. przedsiębiorca odbiera odpady zielone – choinki bez dodatkowej opłąty, w okresie od 2 stycznia do 15 lutego – 1 raz w tygodniu. Zależnie od wyposażenie miejsca gromadzenia odpadów choinki powinny być wystawione w altanie śmietnikowej lub obok niej do dnia wywozu odpadów wskazanego dla danej nieruchomości. Myslę, że jedynym problemem jest to, że w sytuacji, gdy brakuje miejsca w altanie, a pogoda jest wietrzna, można popaść w problem, gdy choinka zostanie porwana przez wiatr i zanieczyści sąsiadujący z altaną teren. Podobnie, z reakcją strażników miejskich można spotkać się w sytuacji, gdy choinkę wyrzuci się po prostu na podwórko lub na ulicę.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk