Rozmowy o prawie

Mimo licznych opadów, w lesie jest sucho. Uważajcie na to, gdzie rozpalacie ognisko.

Przepisy jasno mówią, że ogień można rozpalać w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od lasu. NIestety, będąc na wsi, bo wbrew regule spędzania weekendów w sądzie i na spotkniach z kientami, widzę, że dymy z grilli u sąsiadów (raczej dalszych) podnoszą się z lasu lub z jego bezpośredniej okolicy.
Przepis jest jednoznaczny, mówi o 100 metrach odległości od ściany lasu. Nie pozwalajmy m rozpalanie ognia w lesie lub bezporednim jego sąsiedztwie. Grozi to pożarem, niesczęściem ludzi  odpowiedzialnością karną. 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk