Rozmowy o prawie

Masz prawo do jednoznacznej informacji o cenie. Sprzedawca nie robi łaski.

Czy wiecie, że tylko w ubiegłym roku Inspekcja Handlowa wydała aż 625 decyzji odnoszących się do nieprawidłowości w zakresie informowania o cenach towarów i usług. Konsekwencją tych decyzji było nałożenie blisko 308 tysięcy złotych kar.  

To,  z czym przedsięiorcy mają najczęściej prolemy to:

 • czytelne, widoczne i jednoznaczne oznaczenie ceną oferowanych produktów.
 • oznakowanie produktów ceną jednostkową (za litr, kilogram, metr, itp.)
 • brak spójnych danych o cenach na półkach i w systemach kasowych
 • stosowanie „widełek” cenowych bez wyraźnego wskazania od czego zależy rzeczywisty koszt ponoszony przez klienta.

Warto przypomnieć, że:

 • Klient ma prawo do informacji o cenie towaru lub usługi. Jest to podstawowa informacja, której musi udzielić przedsiębiorca każdej osobie zainteresowanej zakupem. Powinna się znajdować na wywieszce na półce lub w cenniku. Oprócz ceny za opakowanie, w informacji musi się znaleźć również cena jednostkowa, czyli wskazanie ceny w jednostce miary odpowiedniej dla danego produktu.
 • Cena jednostkowa, czyli cena za kilogram, metr, litr, sztukę musi być wskazana, by dać klientom możliwość bezbłędnego porównania cen produktów pochodzących od różnych producentów lub oferowanych w różnych opakowaniach.
 • Aktualnie nie ma obowiązku oznaczania ceną każdego produktu, więc przedsiębiorcy powinni dbać o to, by napisy na wywieszkach i w cennikach były wyraźne i czytelne, a także, by były umieszczone w miejscu dobrze widocznym dla klientów, tak, aby każdy z nich wiedział, co kupuje i ile musi zapłacić - bez konieczności zadawania pytań o cenę.
 • Niedopuszczalne jest podawanie cen bez podatku. Każdorazowo cena musi być ostateczna. Praktyka podawania cen niższych, bez podatku jest często stosowana w reklamach, gazetkach promocyjnych.
 • Klient ma prawo zakupu towaru w cenie takiej jak na wywieszce. Nie ma znaczenia, że towar w kasie ma inną, wyższą cenę. 
 • Obowiązkiem osób prowadzących salony fryzjerskie, kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, restauracje i tym podobnych jest wywieszenie w ogólnie dostępnym miejscu cennika. 
 • Cennik w restauracji powinien zawierać szczegółową informację o tym, jaki jest skład potrawy. Chodzi głównie o wskazanie tego, czy dla przykładu surówka jest w cenie.

Kara za lekceważenie tych obowiązków to nawet 20 tys. zł.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk