Rozmowy o prawie

Masz jeszcze szansę uniknąć grzywny. Od poniedziałku straż miejska szykuje serię kontroli.

Właśnie słyszałam w radio komunikat gdańskich strażników miejskich, którzy informowali, że od początku przyszłego tygodnia przeprowadzą konsekwentne kontrole przestrzegania obowiązku oznaczenia numerem posesji.

Warto przypomnieć, że zgodnie z treścią Art. 64. § 1. Kodeksu wykroczeń, każa osoba będąca właścicielem, administratorem lub użytkownikiem nieruchomości, która nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu, czyli na budynku lub na płocie, gdy budynek znajduje się daleko od jezdni i chodnika, również na płocie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy podlega karze grzywny do 250 zł. Podobnie grzywna może zostać nałożona, gdy tabliczka jest w złym stanie uniemożliwiającym jej odczytanie.

Nie można zapomnieć o tym, że takiej samej karze podlega, każdy, kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk