Rozmowy o prawie

Masz Internet z UPC? UOKiK odniósł się do nieprawidłowości w zmianie opłat za dostęp do sieci.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że opeator telewizji kablowej i dostawca usług telekomunikacyjnych jakim jest firma UPC, bezprawnie wprowadził zmiany cen za dostęp do Internetu.

Postępowanie w tej sprawie wszczęte zostało w styczniu 2015 roku w związku z licznymi skargami konsumentów i doniesieniami medialnymi o nieprawidłowościach. Chodzi o abonament, który zaczął obowiązywać od 1 grudnia 2014 roku. Sposób jego wprowadzenia wzbudził zastrzeżenia urzędników, którzy uznali, że umowa w wersji zawieranej przez klientów UPC na czas nieokreślony, może się zmienić, wyłącznie wtedy, gdy w treści umowy znajduje się zapis wskazujących na to w jakich okolicznościach cena może ulec zmianie. Umowa klauzul modyfikacyjnych nie zawierała, więc doszło do sytuacji, w której UPC jednostronnie zmieniło umowę nie dając konsumentom możliwości korzystania z dotychczasowej oferty. Pozostawało płacić lub wypowiedzieć umowę. 

Działając w kierunku usunięcia skutków naruszenia interesó konsumentów urząd decyzji wskazał obowiązek rekompensaty publicznej. Z chwilą uprawomocnienia się decyzji UOKiK, abonenci usługi internetowej otrzymają zwrot nadpłaty za każdy opłacony miesiąc licząc aż do czerwca 2016 r.  UPC ma poinformować o tym klientów, których abonament został podwyższony.
Dodatkowo, na UPC nałożono karę finansową za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów w wysokości 817 640 zł. 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk