Rozmowy o prawie

Mamy za mało referentów. Przecież referentka nie rzuci innych spraw i nie zajmie się pani sprawą.

27 września 2016 Wojewoda Pomorski przekazał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa akta sprawy odszkodowania za zajęcie nieruchomości wraz z odwołaniem GDDKiA. Do grudnia nie dostałam żadnej odpowiedzi, więc 14 grudnia skierowałam do ministra wezwanie do niezwłocznego zaniechania naruszania prawa przez przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego, a także wezwanie do wyjaśnienia przyczyn zwłoki i ustalenia osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie i ewentualne wdrożenie postępowania w zakresie odpowiedzialności pracownika winnego zaniedbaniom. Z racji braku odpowiedzi i upływu miesiąca od przesłania pisma zadzwoniłam dzisiaj do ministerstwa. 
Miła pani z informacji odszukała dla mnie numer sprawy w ministerstwie, a następnie połączyła się z referentką sprawy. Wyjaśnienia, które usłyszałam są następujące:
  • Operat jest ważny do 20 kwietnia 2017, referentka deklaruje, że postara się wydać deczyję do tego czasu.
  • Sprawy załatwiamy zgodnie z kolejnością wpływu
  • Mamy za mało ludzi
  • Co z tego, że są terminy, jeżeli nie dajemy rady. Przecież referentka nie zostawi innych spraw i nie zajmie się tylko moją sprawą.
  • Pracujemy nad sprawami i nie mamy czasu na spełnianie obowiązku informacyjnego.
  • Odpowiedź na skargę (nie, wezwanie do zaniechania naruszania prawa - dopisek mój) powinna być, ale nie wiadomo kiedy będzie.
Czy jest szansa na zaufanie obywateli do państwa jeżeli słyszy się coś takiego? Czy urzędnicy niczego się nie boją? Czy Kodeks postępowania administracyjnego jest tylko zbiorem pobożnych życzeń? Co o tym myślicie? 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk