Rozmowy o prawie

Kto za to zapłaci? Pani! Pan! Społeczeństwo, które oczekuje skutecznej prokuratury, a ma ciągły eksperyment.

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przed końcem kadencji pierwszego Prokuratora Generalnego działającego niezależnie od struktur Ministerstwa Sprawiedliwości dojdzie do przegłosowania zmian w prawie, które pozwolą na ponowne połączenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obok Prokuratury Generalnej zniknąć ma Krajowawa Rada Prokuratury. Władzę nad śledczymi przejmie po 5 latach przerwy szef resortu sprawiedliwości.

Politycy przekonują, że zmiana ma znaczenie, bo niezależnie od ustawowej niezależności, prokuratura poddawana była wpływom politycznym sprowadzającym się do powtarzających się przypadków przewlekłego przyjmowania sprawozdania z działalności prokuratury. 

Po połączeniu funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego ponownie powołana będzie Prokuratura Krajowa, na której czele stanie prokurator krajowy a jednostka znajdzie się w strukturze resortu sprawiedliwości. Rolą Prokuratury Krajowej będzie nadzorowaniem pracy prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Prokuratora Krajowego powoła i odwoła na wniosek Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego premier. 

Ustawa o prokuraturze w nowej wersji zniesie też Krajową Radę Prokuratury, zgromadzenia prokuratorów i kolegia prokuratur, albowiem politycy uważają te organy za utrudniające sprawne kierowanie prokuraturą. Oczywiście w ich ustach pełno frazesów o niezależności i samodzielność prokuratorów w ramach czynności procesowych, które realizują. 

Mówi się, że nowe regulacje dadzą przełożonym prawo weryfikacji czynności procesowych prokuratorów oraz możliwość korygowania ich w granicach określonych w ustawie po dokonaniu odpowiednich zapisów w aktach sprawy i uzasadnieniu korekt. 

Kto za to zapłaci? Pani! Pan! My wszyscy zapłacimy za pomysły nowej władzy. Pytaniem jest to, czy nam wszystkim potrzebne są te zmiany. Czy chcemy płacić za przetasowania i odprawy? Czy może raczej nie jest nam potrzebny prokurator liniowy o wysokiej wiedzy i doświadczeniu życiowym. Taki, który nie będzie załatwiać spraw statystycznie, a podejmie stosowne czynności, by sprawę zakończyć rzeczywistym sukcesem. 

W związku z tym, że moje posty są krótkie, nie będę przywoływać pełnej listy moich oczekiwań. Obawiam się, że strona przestałaby skutecznie działać ze względu na wysokie obciążenie wynikającej z tego, że lista byłaby długa.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk 

PS. Kiedy odchodziłam z prokuratury, była na etapie zmian i wybijania się na niezależność. Długo to nie trwało.