Rozmowy o prawie

Kto nie stosuje się do znaków drogowych podlega karze grzywny lub nagany.

Kodeks wykroczeń jasno mówi, że kierujący podlega karze grzywny lub nagany, gdy:

Art. 92. § 1. Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,

Zatrzymywanie pojazdów na ulicy Strzeleckiej w Gdańsku poza wyznaczonymi miejscami bardzo często pietnowane jest przez Straż Miejską. Częste są sytuacje, w których auta są wywożone w ramach holowania administracyjnego. Równocześnie, nader często, w zasadzie każdorazowo, gdy jestem w sądzie widzę, że policjanci z wydziału konwojowego łamią przepisy ruchu drogowego, albowiem na początku ulicy stoi znak B36.

Jestem zdziwiona tym, że ani administracja sądu, ani komendanci policji nie angażują się w zmianę zasad parkowania i lepsze zorganizowanie miejsca rozładunku aut konwojowych. To przede wszystkim ich zadanie i odpowiedzialność, by podwładni nie musieli realizować bieżących zadań konwojowych z naruszeniem prawa. Nie mniej, trzeba powiedzieć, że gdyby raz i drugi odmówili rozładunku konwoju z racji braku warunków, to może osoby odpowiedzialne poszłyby po rozum do głowy.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk