Rozmowy o prawie

Kreatywność strażników gminnych z Białego Boru godna zainteresowania stróżów prawa.

Zobaczyłam właśnie kadr z filmu nakręconego w trakcie przejazdu przez miejscowość Biały Bór. Widać na nim, że na drodze wylotowej w kierunku Koszalina ustawiony jest fotoradar w formie popularnie zwanej śmietnikiem. Zbliżenie pozwala zauważyć, że na szybie osłaniającej obiektyw aparatu ktoś nakleił pasy papierowej taśmy malarskiej.

Urządzenia pomiarowe stosowane w sytuacjach takich, jak mierzenie prędkości w ramach kontroli ruchu drogowego powinny spełniać wymagania określone w dokumentacji techniczno-ruchowej i ateście. Jeżeli urządzenie uzyskało certyfikat bez taśm papierowych na szybie osłaniającej obiektyw, to i tak powinno być używane. Jeżeli strażnicy mają inne pomysły, to powinni przeprowadzić certyfikację urządzenia dla swoich warunków użytkowania i następnie twardo się do tego stosować.

Każdego, kto zobaczy taki przyrząd pomiarowy, namawiam do zrobienia zdjęcia dokumentującego działanie niezgodne z certyfikatem. Tych, którzy mają chęć zrobić coś dobrego dla siebie i innych kierowców, namawiam do przesłania takiego zdjęcia do właściwego Okręgowego Urzędu Miar i Wag. Właściwe organy powinny powstrzymać kreatywne zmiany, które mogą wpływać na wynik pomiarów.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk