Rozmowy o prawie

Koniec korzystania z e-papierosów w miejscach publicznych.

USTAWA z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zawiera listę miejsc, w których nie wolno palić wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, i papierosów elektronicznych.

Wiele osób o tym nie wie, a są przyzwyczajone do tego, że nigdy nie reagowano na palenie papierosów elektronicznych w miejscach publicznych, ale właśnie weszła w życie ustawa zmieniająca powyżej wzmiankowaną ustawę, więc nie będzie już można bezkarnie siedzieć wśród innych osob i jak to definiuje ustawa spożywać pary zawierającej nikotynę, wydzielaną przez papieros elektroniczny.

Czy wiecie jakie to miejsca? O to lista:

1) lokale wszelkich podmiotów leczniczych i wszystkie pomieszczenia w innych obiektach, jeżeli są w nich udzielane świadczenia zdrowotne;
2) wszelkie jednostki oświatowe i uczelnie 
3) obiekty pomocy społecznej                                                                                                                                                           4) pomieszczenia zakładów pracy;
5) obiekty kultury i wypoczynku oddane do użytku publicznego;
6) lokale gastronomiczno-rozrywkowe;
7) pojazdy transportu publicznego i dworce, a także przystanki komunikacji publicznej;
9) obiekty sportowe;
10) ogólnodostępne place zabaw dla dzieci;
11) inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego.

Oczywiście, od listy mogą być odstępstwa, ale ich warunkiem jest organizacja palarni zgodnych z warunkami podanymi w ustawie. 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk