Rozmowy o prawie

Kolejna firma pod lupą UOKiK. Poszkodowani ponownie seniorzy. Ludzie nie mają wstydu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał wiele skarg na działanie Polskiego Centrum Telemedycznego. Pochodziły od osób w podeszłym wieku, które otrzymywały telefon w sprawie obniżenia rachunków za telefon lub prąd, a które następnie były odwiedzane przez osobę, podającą się za reprezentanta dotychczasowego operatora telefonicznego lub sprzedawcy prądu. Starsi ludzie podpisują z wiarą dokumenty podawane im przez przedstawicieli handlowych. Nie czytają ich dokładnie, bo wierzą, że rozmawiają z przedstawicielem wiarygodnej firmy. Później okazuje się, że podpisując dokumenty dotyczące usług telekomunikacyjnych lub dostaw energii, zawierają równocześnie umowę o świadczenie usług TeleEKG. Wielu skarżących się seniorów wskazywało na wywieranie silnej presji mającej na celu jak najszybszego podpisania umów, mówiło o tym, że nie dawano im możliwości ich przeczytania. Większość ze skarżących się nie dostała zawartych umów. 

Po zapoznaniu się z sygnałami od konsumentów Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko przedsiębiorcy. UOKiK zarzuca przedsiębiorcy fakt zatajenia przed konsumentami faktu, że zmieniając operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę prądu, zawierają w tym samym momencie umowę o świadczenie usługi medycznej TeleEKG, co wprowadzało konsumentów w błąd. Równocześnie urząd uważa, że wiele umów nie zostałoby podpisanych gdyby nie niedozwolona presja. Podobnie, negatywnie oceniona została praktyka niewydawania umów o świadczenie usługi TeleEKG. Jak poinformował UOKiK, wielu konsumentów dowiedziało się o podstępie z umową o świadczenie usługi TeleEKG po otrzymaniu przesyłki z urządzeniem – transmiterem EKG – i wezwania do zapłaty.Dodatkowo, firma nie respektowała oświadczeń o odstąpieniu od umowy składanych przez konsumentów lub obciążało klientów opłatą za rezygnację z korzystania z usługi. Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym prawem, umowę uważa się za niezawartą już w momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, a przedsiębiorca nie może pobierać za to odstąpienie żadnych opłat. 

Przypominam, że każdemu konsumentowi, który zawarł umowę poza siedzibą przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Warto też przypomnieć, że w przypadku, gdy konsument nie został poinformowany o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, może skutecznie skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy i 14 dni od daty zawarcia umowy.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk