Rozmowy o prawie

Kodeks sobie, sąd sobie, a urzędy sobie...

Art. 35. § 3. Kodeksu postępowania administracyjnego mówi, że załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Dziś jest 7 maja. Do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odwołanie złożone w sprawie, w której doradzam, dotarło 15 kwietnia. Dziś rano, dokumenty leżały nawet nieruszone. Nie została wykonana żadna czynność, poza odnotowaniem wpływu. Za tydzień mija ustawowy termin załatwienia sprawy. Czy urząd ma szansę na jej rzetelne załatwienie?

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 2 grudnia 2011 r.

I SAB/Wa 318/2011

Wskazać należy, że zarówno zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa, jak również zasada szybkości postępowania, wręcz nakazują organom administracji publicznej przygotowanie całej potrzebnej dokumentacji od chwili wszczęcia sprawy w sposób szybki, efektywny i sprawny.

Dlaczego dzieje się tak, że urzędy procedują w sposób zgoła odmienny. Decyzje wydawane są albo z opóźnieniem, albo w sposób pobieżny, szablonowy i z wyraźną szkodą dla sprawy, a także interesu stron. Kiedy to się zmieni?

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk