Rozmowy o prawie

KARNY KUPON ZA BYLE JAKIE PARKOWANIE

Straż miejska w Gdańsku zachęca mieszkańców do tego, by czuli się odpowiedzialni za swoje otoczenie, a także reagowali w chwili stwierdenia wykroczenia. Jednym z najczęstszych wykroczeń, a do tego najbardziej uciążliwych wykroczeń jest parkowanie z naruszeniem przepisów prawa. W tym celu wprowadziła "Karny kupon", który jest formą ostrzeżenia i upomnienia. Można go włożyć za wycieraczkę samochodu, który został zaparkowany w sposób niewłaściwy. Jest nadzieja, że kierowca zrozumie, że jest uciążliwy dla otoczenia. Wydaje się, że bardzo ważne jest to, że na odwrocie kuponu znajduje się informacja o konsekwencjach, które grożą kierowcy za niewłaściwe parkowanie. Stawki mandatów i ilości punktów powinny skłonić niesfornych kierowców do kalkulacji sensu parkowania wbrew przepisom.

O "karny kupon" można poprosić napotkany patrol straży, albo wydrukować go ze strony internetowej straży. 

Inicjatywa jest elementem znacznie szerszej akcji "Razem dbamy o Nasze Miasto”, w ramach której mieszkańcy zachęcani są do sprzątania po swoich psach lub prawidłowego pozbywania się odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Ostatnią odsłoną akcji była inicjatywa pod hasłem "Kartka dla sąsiada". 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk