Rozmowy o prawie

Każda wspólnota ma administratora. To on powinien dbać o odśnieżenie terenu wokół budynku.

Administrowanie wspólnotą mieszkaniową to głównie czynności związane z zapewnieniem codziennego, prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. W okresie zimowym jest to przede wszystkim zapewnienie wspólnocie sprawnego funkcjonowania podmiotów odpowiedzialnych za uprzątanie śniegu z chodników wokół nieruchomości, a także usuwanie nadmiaru śniegu i sopli z dachów i gzymsów.

Fakt, że przepisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście Gdańsku wskazują na konieczność usuwania śniegu z chodników przy nieruchomości nie oznacza jednak, że wykonawca może zaniedbać usuwania śniegu ze schodów prowadzących do wejścia do budynku. Upadek mieszkańca lub gościa jest tu jeszcze bardziej prawdopodobny niż na płaskim chodniku. Wydawać by się mogło, że świadomość tego powinna sprawiać, że administratorzy zadbają o należyte wykonywanie swoich obowiązków przez odpowiedzialnych pracowników. 

Z wielkim więc zdziwieniem odnotowałam więc fakt, że wczoraj schody do kamienicy, w której mieści się moja kancelaria pełne były śniegu. 

Co miesiąc opłacam koszty związane z administrowaniem nieruchomością, a więc również wykonywaniem czynności z zakresu utrzymania porządku. Oczekuję, że za te pieniądze pracownicy administratora lub firma, którą zatrudnił zrealizuje swoje zobowiązania. Jeżeli ma z tym problem, to przy najbliższym zebraniu wspólnoty należy rozważyć przyjęcie uchwały weryfikującej wysokość wynagrodzenia za usługi porządkowe. Aby sprawa się nie rozmyła, przesłałam do administratorki zdjęcie zaśnieżonych schodów. Namawiam każdego, kto jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej do twardego egzekwowania swojego prawa do odśnieżonych schodów i ścieżek na terenie wspólnoty.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk