Rozmowy o prawie

Jutro święto. Oby odbyło się bez burd i niszczenia przestrzeni publicznej.

Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485), zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego należy złożyć we właściwym urzędzie gminy nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed zaplanowaną datą zgromadzenia. Nie ma przy tym wyjątku. Dotyczy to również godnych pochwały demonstracji w dniu święta narodowego.

Warto o tym pamiętać i przypominać szczególnie młodym ludziom, którzy w ramach spontaniczności lub gorących umysłów potrafią ad hoc zorganizować jakąś formę spotkania w miejscu publicznym, które to spotkanie przez władze zostanie uznany za nielegalne zgromadzenie publiczne. 

Dodatkowo warto przypomnieć, że utrudnianie przeprowadzenia legalnego zgromadzenia, zajmowanie miejsca, w którym zgromadzenie ma się odbyć też podlega karze przewidzianej w Kodeksie wykroczeń. Pamiętać powinni o tym co zapalczywsi członkowie organizacji patriotycznych z założenia, ale realizujących swoje cele w sposób dość ortodoksyjny.

Przypominając o powyższym chcę równocześnie wyrazić nadzieję, że nie dojdzie do burd i niszczenia przestrzeni publicznej jak miało to miejsce w latach poprzednich. Problem w tym, że drastyczna zmiana polityczna w kraju sprzyja sytuacjom konfliktowym.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk