Rozmowy o prawie

Jeszcze o fajerwerkach. Jak z nich korzystać, by nie narazić się na problemy?

Chyba każdy z nas oczekuje nadejścia Nowego Roku. Chyba każdy z nas zamierza przywitać Nowy Rok w sposób huczny i pełen blasku strzelających pod niebo ognii bengalskich. Ważne, by pamiętać o kilku zasadach bezpiecznego obcowania z fajerwerkami. Trzeba bowiem pamiętać, że tylko ta jedna noc, a właściwie jedna godzina przynosi więcej zranień, poparzeń i podpaleń niż wiele tygodni w czasie, gdy niczego się nie świętuje. Przyczyną są fajerwerki, które są niczym innym niż materiałami wybuchowymi oddanymi w ręce osób bez kwalifikacji w ich używaniu. Choć konfekcjonowane w małych dawkach nie powinny stwarzać dużego zagrożenia, to jednak użyte nieodpowiednio mogą być rzeczywiście groźne. 

Kilka najważnieszych zasad związanych z używaniem wyrobów pirotechnicznych to:

  • prawo zakazuje używania wszelkiego rodzaju fajerwerków w miejscach publicznych bez specjalnego zezwolenia poza 31 grudnia oraz 1 stycznia.
  • Samodzielne próby pirotechniczne przed sylwestrową nocą są niedopuszczalne.
  • Zgodę na wcześniejsze niż w Sylwestra strzelanie wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.
  • Sprzedaż fajerwerków lub petard osobie niepełnoletniej jest przestępstwem podlegającym karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2; Dla bezpieczeństwa dzieciaków warto informować policję o nierztelnych handlowcach
  • Ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nigdy nie powinno się dopuszczać, by fajerwerki odpalały dzieci,
  • W żadnym wypadku nie powinno się kupować produktów z wadami mechanicznymi
  • W żadnym wypadku nie powinno się kupować produktów bez instrukcji i danych dystrybutora
  • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie dojdzie do narażenia zdrowia i życia osób postronnych

Życzę wszystkim wesołej i bezpiecznej zabawy.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk