Rozmowy o prawie

Jedno prawo, ale nie dla wszystkich.

Art. 144. § 1 Kodeksu wykroczeń mówi:  Kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 

Miasto Gdańsk nie przoduje w zakresie dostępności miejsc parkingowych w ważnych punktach. Pod sądami, gdzie bywam nader często jest ich o wiele za mało. Szczególnie dotyczy to sądu okręgowego, bo tu jeszcze mamy urząd miasta i duży, ważny szpital. A miejsc do parkowania tak, jak gdybyśmy byli na początku rozwoju motoryzacji. Brakuje nawet miejsc dla niepełnosprawnych. Pewnie ze względu na to, starszy pan asekurujący w drodze ze szpitala żonę o kulach postawił auto na trawniku. Widać było, że zależało mu na tym, by chorej kobiecie było lżej. Nie zauważyła tego strażniczka miejska, która z wielką zajadłością napadła na mężczyznę grożąc mu odpowiedzialnością za zniszczenie trawnika. Pędziłam do sądu, więc nie znam finału rozmowy, ale dziś widziałam coś, co skłoniło mnie do rozważań nad działaniem służb w takich sytuacjach.

Oczywistym jest to, że  nie należy niszczyć zieleni gminnej, ale dlaczego dopuszczalność jej niszczenia jest tak subiektywna? Skąd taka myśl, o co chodzi? Dostałam od znajomego MMS z filmem z festynu w koszarach policji w Złotej Karczmie. Widać było, że wszystkie zieleńce wokół koszar policji w Złotej Karczmie zajęte były przez auta. Dlaczego policja tak zorganizowała parkowanie gości festynu? Dlaczego w tym przypadku strażnicy miejscy nie interweniowali? Czyżby była dopuszczalność nierównego traktowania sprawców wykroczeń? Swoją drogą, kto jest sprawcą w tym drugim przypadku? Kierowcy, którym wskazano zieleńce jako parkingi, czy organizujący festyn oficer policji, który organizując parking nie pomyślał o tym, że konsekwencją takiego zorganizowania parkingu będzie dewastacja trawników. Realna, bo setki aut, to nie jedno auto z kobietą, która ma problemy z chodzeniem, a władze miasta nie zorganizowały miejsca do wsiadania dla niedołężnych pacjentów.