Rozmowy o prawie

Jazda rowerami obok siebie niezgodna z prawem w większości przypadków!

Kiedy w niedzielę wracałam z domu nad jeziorem, na dojedzie do Chmielna, na wąskiej drodze natknęłam się na dwóch rowerzystów. Ojciec jechał równolegle z synem tak, że w chwili mijania nie można było gwarantować bezpieczeństwa. Oczywiście, dla własnego spokoju zatrzymałam pojazd i przepuściłam rowery. Dziś, z perspektywy czasu, żałuję, że nie zwróciłam uwagi na nieprawidłowość takiego sposobu korzystania z drogi. Zdałam sobie też sprawę, że nie jest to jedyny przypadek, z którym miałam do czynienia. Wręcz przeciwnie, zdarza się to zawsze, gdy jeżdżę lokalnymi drogami.

Przypominam, że zgodnie z treścią Prawa o ruchu drogowym Art.33.3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a; ... 3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Drodzy rowerzyści, pamiętajcie, że jadąc w sposób niebezpieczny narażacie nie tylko siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk