Rozmowy o prawie

Informacje o wypadkach, poślizgach, śmierci pod własnym autem. Co z zimowym utrzymaniem dróg?

Czytalam dziś o przypadku śmierci starszego mężczyzny, który został przygnieciony własnym autem, które stoczyło się ze stromego wjazdu na posesję. Śliskości doświadczyłam, gdy poszłam na niedzielny spacer nad morze. Miałam wrażenie, że o chodniki przy publicznych drogach nikt nie dba. Wygląda na to, że oczyszczamy ze śniegu dojście do swojego budynku, a to, co jest dla wszystkich, przy ulicy lekceważymy.

Przypominam, że na właścicieli nieruchomości nałożone zostały obowiązki w zakresie zimowego utrzymania rejonu ich nieruchomości. Niezależnie od tego, że w różnych gminach może brzmieć minimalnie inaczej, sprowadza się to do zaleceń takich, jak niżej:

§ 5. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być realizowany codziennie do godz. 8 00 , a w przypadku intensywnych opadów śniegu - w ciągu 6 godzin od ustania opadów, poprzez: 1) zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp.; 2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych; 3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

W moim przypadku, za pomocą męża, zabezpieczenie przed poślizgiem stanowi rozsypana warstwa łamanej skały granitowej. Jej drobiny mają ostre krawędzie, więc są skuteczniejsze niż zwykły piasek. Ważne, by dbać o to, by chodnik nie był śliski, bo w przypadku nieszczęśliwego wypadku, przechodzień może wystąpić o zadośćuczynienie za poniesione w upadku szkody. Zróbcie proszę rachunek sumienia i jeżeli trzeba pilnie zadbajcie o poprawę stanu bezpieczeństwa. Namawiam do tego, bo od kilku lat każdej zimy mam klientów po upadkach i tych, którzy swoim niedociągnięciem do wypadku się przyczynili.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk