Rozmowy o prawie

Idą burze! Czy znasz swoje warunki ubezpieczenia? Czy czytałeś OWU?

Meteorolodzy zpowiadają przyjście pierwszych wiosennych burz. Oznacza to, że może dojść do uszkodzeń budynków. Oczywiście, co do zasady, osoby, które ubezpieczyły mienie, niezależnie od rodzaju oferty są chronione na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego polegającego na zniszczeniu mienia na skutek działania wiatru. Warto podkreślić, że choć ubezpieczenia wydają się podobne, to jednak różnić się mogą detalami takimi, jak na przykład graniczna prędkość wiatru, która będzie brana jako podstawa do kwalifikacji zdarzenia jako powodujące odpowiedzialność odszkodowawczą towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto, gdy mieszkamy w rejonie szczególnie narażonym na podmuchy wiatru, zdecydować się na ofertę, która warunki progowe określa na niższym poziomie. Zwrócić należy uwagę, że różnice potrafią być całkiem duże.

Oczywiście, niezależnie od tego jak ubezpieczyciel nazwie zjawisko atmosferyczne, istotne jest to, by występowała oczywista relacja między działaniem wiatru a zaistniałą szkodą fizyczną.

Niezależne zaś od towarzystwa ubezpieczeniowego, spójne będą zaś dwa aspekty działania ubezpieczonego.

Po pierwsze, warto to sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania, gdy oczywiste będzie to, że brak dbałości o obiekt mógł przyczynić się do powstania szkody. Trzeba wręcz powiedzieć, że rzetelni agenci mogą, a nawet powinni odmówić podpisania polisy, gdy oglądając budynek zobaczą rzeczy, które w przypadku wystąpienia silnego wiatru mogą skutkować awarią. Może też zaoferować ubezpieczenie, ale ze znacznie większym udziałem własnym, albo za bardzo wysokie stawki.

Po drugie, każdy ubezpieczony jest zobowiązany podjąć wszelkie działania mające na celu minimalizacji szkód po wystąpieniu zdarzenia. Zaniechanie zabezpieczenia skończy się źle. Może to być odmowa wypłaty odszkodowania w części, która wynika z niepodjęcia działań zabezpieczających, co skutkowało pogłębieniem strat.

Oczywiście, przed żadnym zjawiskiem atmosferycznym nie zabezpieczymy się w całości, ale refleksja nad stratami, które wynikać będą z braku dbałości o budynek powinny być w głowie każdego właściciela nieruchomości.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk