Rozmowy o prawie

Gdańszczanie, uważajcie! Zmienia się zakres obowiązywania strefy płatnego parkowania.

Mimo, że na stronie internetowej ZDiZ nie ma jeszcze informacji o nowym zakresie obowiązywania strefy płatnego parkowania, na ulicach pojawiły się nowe parkomaty. Sama widziałam dziś taki nowy parkomat na ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego znanej z szalonego pomysłu poprowadzenia po niej dwutorowej linii tramwajowej.

Zmiany mają być wprowadzone od października. Do aktualnie obowiązującej strefy włączone zostanie Młode Miasto i tereny na  ul. Nowe Ogrody w rejonie sądu i urzędu miasta. Jak twierdzą urzędnicy, chodzi o zapewnienie rotacji samochodów w godz. od 9 do 17 w dni powszednie. Jeżeli chodzi o to miejsce, to od służby miejskich należałoby raczej oczekiwać zwiększenia ilości miejsc parkingowych wokół instytucji tak ważnych dla mieszkańców.

Nowy obszar strefy powstanie w Oliwie w rejonie strefy biznesowej. Szokujący jest pomysł organizacji strefy przy ul. Smoluchowskiego, w rejonie Centrum Medycyny Inwazyjnej. Zamiast ułatwiać życie chorym ludziom, zwiększać dostępność miejsc parkingowych wprowadza się opłaty. Konieczności opłacania postoju należy spodziewać się na większym obszarze wokół dworca i Galerii Bałtyckiej.

Warto pamiętać, że za brak wniesienia opłaty parkingowej, a nawet za przekroczenie opłąconego czasu parkowania wskazanego na bilecie pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 50 zł. Po mieście poruszają się kontrolerzy z ZDiZ. Widząc przekroczenie czasu lub brak biletu dokumentują naruszenie regulaminu strfy na zdjęciu, które uzupełnia dokumentacyjnie wezanie do zapłaty, które drukuje kontroler celem umieszczenia pod wycieraczką pojazdu. 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk