Rozmowy o prawie

Dzieci i młodzież na wakacjach. Jak wybrać właściwego organizatora wypoczynku?

Mimo, że sama jestem prawnikiem przeczulonym na punkcie bezpieczeństwa i realizacji standardów, sama kiedyś skorzystałam z oferty biura, w którym zakładowe wycieczki zamawiała prokuratura, a koleżanki wysyłały dzieci z tym biurem  na kolonie. W moim przypadku sprawdziło się powiedzenie "do trzech razy sztuka". Za trzecim razem, po przybyciu na miejsce wypoczynku moje dzieci poinformowały mnie, że warunki są co najmniej dziwne. Mniejsza już o mój przypadek i jego szczegóły, ale właśnie wtedy w krótkim czasie przeanalizowałam wszystkie regulacje dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dowiedziałam się wtedy, bo w pracy nie było mi to potrzebne, że warunki, które muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży zostały określone w kilku aktach prawnych:
  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami),
  • Rozporządzenie MEN z dnia 9 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r., 
  • Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie, warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz zasad jego nadzorowania, organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, ale również osoby prawne i fizyczne, a także inne jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. Wiedzy o takim organizatorze można zasięgnąć w:
  • Urząd Marszałkowski - Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, właściwy dla siedziby organizatora.
  • Centralny rejestr organizatorów i pośredników turystycznych www. turystyka.gov.pl
  • strona www.wypoczynek.men.gov.pl
  • Kuratorium Oświaty właściwe dla siedziby organizatora, które winno być zawiadomione na 21 dni przed data rozpoczęcia imprezy
Ważne, by pamiętać, że zgodnie z treścią ustawy o usługach turystycznych, organizator imprez turystycznych lub wypoczynkowych ma obowiązek podpisania z klientem, a w przypadku dzieci z opiekunem prawnym umowy, która jest jednocześnie zgłoszeniem udziału w imprezie turystycznej.
Od podpisania "umowy" nie należy odstępować nawet, gdy chodzi o obóz zuchowy lub półkolonie w mieście. Chodzi o odpowiedzialność organizatora za dziecko w czasie, gdy będzie pozostawać pod jego kontrolą.

Organizator musi zadeklarować ze swej strony program ramowy imprezy turystycznej, a my mamy prawo dopytywać się o wszelkie szczegóły. Na naszą prośbę organizator powinien także wskazać kwalifikacje kadry czy też zakres wykupionej polisy ubezpieczeniowej.

Warto też pamiętać o państwowym nadzorze nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Wiele informacji o organizatorach można uzyskać pod adresem www.wypoczynek.men.gov.pl. Niezależnie od tego, czy lubimy obecną minister proszę pamiętać, że to pracownicy podlegli właśnie resortowi edukacji w czasie wakacji sprawdzać będą jakość wypoczynku.

Beata Nowakowska
# Adwokat Gdańsk