Rozmowy o prawie

Dyplom powodem do dumy? Niby tak, ale to zwykłe działanie dla popularyzacji mediacji.

Jako adwokat ukończyłam pierwszą edycję kursu mediatorów organizowanego przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od tego czasu, nie z obowiązku, ale z przekonania uczestniczę w promowaniu tej formy rozwiązywnia sporów. Uważam, że ma to głęboki sens.

Nie walcz, wytłumacz, znajdź rozwiązanie. Mediacje czynią cuda. Takie motto przyświeca mojej działalności mediatora.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk

Mediator Gdańsk