Rozmowy o prawie

Demonstrując w sprawie uchodźców pamiętaj o treści art. 52 Kodeksu wykroczeń!

Zapowiedziane na dziś demonstracje popierające przyjęcie osób opuszczających Syrię i te, które sprzeciwiają się wpuszczaniu na teren Polski tych ludzi muszą odbywać się zgodnie z prawem. Niektórzy z organizatorów zastrzegają jednak, że demonstracje odbędą się nawet mimo braku zgody organów administracji.

Warto pamiętać o treści Art. 52 Kodeksu wykroczeń, który mówi o zachowaniach, które powiązane są z publicznymi zgromadzeniami, a mogą być uznane za niezgodne z prawem, co skutkować będzie nałożeniem kary grzywny, a w skrajnych wypadkach kary ograniczenia wolności czy kary aresztu do 14 dni. 

Jeżeli zamierzacie brać udział w demonstracjach, to pamiętajcie, że karze podlega:

1) przeszkadzanie lub usiłowanie przeszkodzenia w organizowaniu lub w przebiegu legalnego zgromadzenia, 

2) zwoływanie zgromadzenia publicznego bez wymaganego zawiadomienia

3) przewodniczenie zgromadzeniu zwołanemu bez zezwolenia lub zgromadzeniu zakazanemu, 

4) przewodniczenie zgromadzeniu, które zostało rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, 

5) zajmowanie lub odmowa opuszczenia miejsca, które na mocy zgody gminy rozporządza inna osoba lub organizacja, 

6) posiadanie w czasie udziału w zgromadzeniu broni, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych narzędzi.

Warto przy tym pamiętać, że podżeganie i pomocnictwo są również karalne.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk