Rozmowy o prawie

Decyzja ważna dla klientów sieci telewizji kablowych.

Większość osób mieszkających w miastach korzysta z dobrze rozwiniętej sieci telewizji kablowej. Dzieje się tak, bo program jest bogaty, można skorzystać z pakietu, w którym obok telewizji otrzymamy łącze telewizyjne i dostęp do sieci internetowej. 

Decydując się na korzystanie z oferty kablówki jesteśmy, a właściwie byliśmy do wczoraj narażeni na małżeństwo na długi czas i nie zawsze było to małżeństwo z rozsądku, bo w przypadku zmiany oferty programowej nie mogliśmy rozwiązać umowy, albowiem operatorzy stosowali praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów przez stosowanie zapisów regulaminowych, które takowe rozwiązanie umowy wykluczały.

Analizując liczne skargi konsumentów i organizacji konsumenckich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził postępowanie w stosunku do operatora telewizji kablowej Multimedia Polska i nałożył na firmę obowiązek umożliwienia konsumentom wypowiedzenie umowy w przypadku, gdy nie zaakceptują zmian programowych wprowadzonych przez operatora. Dodatkowo, urząd nakazał operatorowi zwrot kar pobranych bezprawnie od klientów, którzy wypowiedzieli umowy właśnie z powodu braku akceptacji nowego zestawu programów wprowadzonego jednostronnie przez operatora. 

Urząd wyraźnie podkreśla, że klient sieci telewizji kablowej, który otrzymał bonusy przy podpisaniu umowy, nadal ma prawo do nie wyrażenia zgody na zmianę narzuconą przez operatora i po wypowiedzeniu umowy nie jest zobowiązany do zwrotu ulgi. 

Urząd zdecydował też o zastosowaniu rekompensaty publicznej. W jej ramach, byli abonenci spółki, którzy rozwiązali umowę w związku z brakiem akceptacji zmian i zapłacili operatorowi karę za wcześniejsze zerwanie umowy, mają otrzymać zwrot pobranych kwot. Na firmę nałożona została kara finansowa w wysokości ponad 4,81 mln zł.

Po jej uprawomocnieniu, decyzja UOKiK będzie stanowić podstawę do podjęcia indywidualnych starań o zwrot nienależnie opłaconych kar za zerwanie umowy. Sądy w postępowaniu dowodowym będą zobowiązane do uwzględnienia stanu faktycznego opisanego w decyzji.

Urząd prowadzi obecnie postępowania wyjaśniające w sprawie działań dwóch innych operatorów telewizji kablowej.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk