Rozmowy o prawie

Czy uda się uniknąć prawnego chaosu i dolegliwości dla mieszkańców? Płatne parkingi w pasie nadmorskim w Gdańsku.

Wielu pamięta, że w zeszłym roku w Gdańsku doszło do poważnego sporu między mieszkańcami dzielnic nadmorskich i władzami miasta, które na drogach publicznych, wbrew przepisom prawa, zezwoliły na organizację parkingów płatnych przez prywatnego przedsiębiorcę.
Zbliża się lato, a więc czas, w którym parkingi w tych dzielnicach są przepełnione. Zamiast budować nowe parkingi, by przyciągać turystów do miasta, władza ponownie projektowała ograniczenia w zakresie postoju pojazdów. Na szczęście, po pierwszych konsultacjach społecznych jest nadzieja, że władza wycofa się z projektu godzącego w prawa mieszkańców do ogólnie dostępnej infrastruktury drogowej, a w tym przede wszystkim parkingów.
Oby tak się stało.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk