Rozmowy o prawie

Czy osoba Ziobry przyspieszy wyjaśnienie hurtowego pobierania danych z PESEL?

Jak głosi komunikat opublikowany na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, prezesi wszystkich sądów apelacyjnych otrzymali prośbę o przeprowadzenie kontroli, której celem jest zbadanie czy zapytania do rejestru PESEL kierowały osoby uprawnione, a także czy kierowano zapytania poza prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi, a więc zapytania nieuprawnione, gdyż osoby, których dane pobierano nie były w chwili złożenia zapytania dłużnikami.

Jest to kontynuacja wcześniej podjętych działań, bo już w ubiegły piątek do Prezesów Sądów Okręgowych: w Warszawie, Poznaniu i Łodzi skierowano pisma zlecające niezwłoczne przeprowadzenie badania prowadzenia działań związanych z wykorzystaniem dostępu do bazy danych rejestru PESEL przez kancelarie komornicze, które wskazała prokuratura. 

Warto wskazać na to, że Minister Sprawiedliwości ma kompetencje do zawieszenia w czynnościach komornika w przypadku, gdy prowadzone jest przeciwko niemu postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub w sprawie o umyślne przestępstwo skarbowe. W sytuacji, w której prokuratorzy prowadzący postępowania wyjaśniające stwierdzą, że komornicy mogli dopuścić się nieprawidłowości w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania danych z bazy danych PESEL, ministerstwo zapowiada podjęcie stanowczych działań w zakresie wynikającym z nadzoru, który Minister Sprawiedliwości sprawuje nad działalnością komorników sądowych.

Zastanawiam się nad tym, czy osoba ministra Ziobry sprawi, że społeczeństwo szybko pozna odpowiedź na pytania o to, czy dane pobierano w sposób prawidłowy. Wszystkim zainteresowanym chodzi zarówno o efektywność działania prokuratury, jak i o szybkie eliminowanie ludzi, którzy mogli przekroczyć swoje kompetencje. 

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk