Rozmowy o prawie

Choć farba ma wytrzymać minimum 1 rok, znaki giną z gdańskich ulic znacznie szybciej.

Zgodnie z przepisami farby używane do wykonywania znaków poziomych powinny charakteryzować się określonymi parametrami. Jednym z nich jest trwałość. Ta jest określana w przepisach na minimum 1 rok. 

Grudzień zeszłego roku był miesiącem malowania śluz rowerowych na czerwono. Rzesze drogowców pracowały wytrwale, byle tylko pomalować wszystkie miejsca przed końcem roku. Nie wiem, czy warunki, w których to robili, czy też jakość farby okazała się nieodpowiednia, ale dzisiaj okazuje się, że w wielu miejscach znaki są prawie nieczytelne.

Znaki poziome są mniej istotne niż pionowe i pełnią głównie funkcję informacyjną, ale mimo wszystko, powinny być widoczne, jeżeli je ustanowiono. Należy zadać pytanie o to, czy nie należałoby dowodzić przyczynienia się drogowców do niektórych wypadków w związku z brakiem widoczności znaków.

Istotnym pytaniem jest w tej sprawie to, czy wykonawcy poprawiają znaki na własny koszt, czy może dopłaca do tego społeczeństwo.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk