Rozmowy o prawie

Burdy w Gdańsku. Nielegalna demonstracja i stanowcza reakcja policji. Zatrzymania uczestników.

Media donoszą o burdach na ulicach Gdańska i dość niesmacznym zachowaniu demonstrujących ludzi, którzy nazywają się narodowcami. Warto zwrócić uwagę na to, że z racji całkiem realnego zagrożenia terroryzmem służby mogą znacznie bardziej surowo traktować nielegalne demonstracje. Informacja o pojawieniu się grupy demonstrantów z pewnością może spowodować stanowczą reakcję policji. Warto o tym pamiętać i stosować się do przepisów prawa. Pozwoli to uniknąć przykrych konsekwencji.

Zgodnie z treścią art. 7 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, osoba lub organizacją, która ma zamiar zorganizować zgromadzenie powinna zawiadomić urząd gminy właściwy ze względu na lokalizację planowanej demonstracji nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 6 dni przed zaplanowaną datą wydarzenia.

Zgodnie z art. 21 i art.22 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, w przypadku, gdy organizator jest przekonany, że planowana demonstracja lub zgromadzenie nie spowoduje utrudnień w ruchu drogowym wymagających zmian jego organizacji, zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia można złożyć nie wcześniej niż na 30 dni i nie później, niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Jak widać, jest złagodzenie wymagań w zakresie terminu powiadomienia o zgromadzeniu, ale nie ma możliwości, by od powiadomienia odstąpić. Nie ma, więc legalnej możliwości rozpoczęcia manifestacji, zorganizowania zgromadzenia bez załatwienia choć tej liberalniejszej formy zgłoszenia.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk