Rozmowy o prawie

Blokowanie pojazdu niepełnosprawnego niezgodne z przepisami i nieludzkie.

Prawo o ruchu drogowym i kodeks wykroczeń wskazują katalog wykroczeń, za które można być ukaranym mandatem karnym. Jednym z takich wykroczeń jest utrudnianie ruchu na drodze. Zablokowanie możliwości wyjazdu z miejsca parkingowego jest niewątpliwie tamowaniem i utrudnianiem ruchu. Szczególnie, gdy dotyczy osoby niepełnosprawnej.

Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Podobnie mówią kolejny artykuł kodeksu wykroczeń.

Art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym,
podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Powyższe wynika z przepisu art. 49 prawa o ruchu drogowym.

Art. 49.2. Zabrania się postoju:
1) w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;
2) w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

Wczoraj, gdy wychodziłam z sądu zobaczyłam samochód blokujący zarówno kopertę dla niepełnosprawnych, jak i samochód oznaczony prawidłowo znakiem wskazującym na użytkowanie przez osobę niepełnosprawną. Jak dla mnie, postępowanie kierowcy, który dopuścił się wykroczenia jest wysoce naganne. Coś takiego może zrobić wyłącznie osoba, która nie rozumie pojęcia empatia. Relacje społeczne takiej osoby też należy uznać za wadliwe.

Daleko mi od donosicielstwa, ale w tym przypadku zastanawiam się nad tym, czy nie przekazać zdjęcia policji, bo taki człowiek powinien zostać pouczony o treści powyższego przepisu. Jak myślicie? Dać spokój, czy poinformować policjantów?

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk