Rozmowy o prawie

Art. 82. § 1 Kodeksu wykroczeń - Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar... podlega karze

Portal internetowy Lasów Państwowych, a za nim media informują o wprowadzeniu trzeciego, najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego na terenie większości nadleśnictw, a także o wprowadzeniu zakazu wstępu do lasu w niektórych nadleśnictwach. Monitorowanie stanu zagrożenia pożarowego prowadzi się od początku marca do końca października. 

Warto zwrócić uwagę na to, że od początku roku do 7 sierpnia w lasach zarówno państwowych, jak i prywatnych wybuchło ok. 6600 pożarów. Taka skala jest związana z tym, że dominującym dla naszego kraju jest drzewostan iglasty.  

Mimo, że system ochrony przeciwpożarowej został ostatnio rozbudowany, a statystycznie rzecz biorąc pożar daje stosunkowo niewielką powierzchnię zniszczoną, to warto mieć na uwadze to, że właśnie przy trzecim stopniu zagrożenia, od naszego zachowania zależy to, czy las zajmie się ogniem. 

Pożar można wywołać nieostrożnym grillowaniem na działce położonej w lesie nad jeziorem, ale równie łatwo może dojść do zapłonu suchej jak pierz ściółki, gdy chcąc sobie ułatwić życie wjedziemy do lasu i pozostawimy samochód z rozgrzanym katalizatorem na suchej trawie, a nie na specjalnie przygotowanym miejscu parkingowym, które z reguły wyposażone jest w najprostszy sprzęt gaśniczy. 

Ostrożnie z ogniem, ale nie tylko w samym lesie, ale i w odległości poniżej 100 metrów od lasu. Pomijając treść przepisów prawa, również dla własnego bezpieczeństwa ognisko lub grilla powinniśmy urządzać wyłącznie w specjalnie przygotowanych i oznaczonych miejscach, co warto jeszcze potwierdzić z lokalnym leśniczym. 

Warto dodać dwie informacje. Po pierwsze, aktualną sytuację pożarową w lasach można śledzić na stronie: http://www.lasy.gov.pl/informacje/zagrozenie-pozarowe. Większość z nas korzysta z telefonów z dostępem do sieci internetowej. Nie ma więc problemu w tym, by sprawdzić, czy w rejonie, w którym spędzamy wczasy nie ma ograniczeń wstępu do lasu. Po drugie, warto pamiętać, że treść art. Art. 82. § 1 kodeksu wykroczeń jest bardzo jednoznaczna i przewiduje karalność za dokonanie czynności, która może spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, że jedna z definicji takiego działania zawiera niedozwolone używanie otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, a ściółkę, drewno należy uznać za materiał palny.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk