Rozmowy o prawie

6 lat oczekiwania na odszkodowanie za wywłaszczenie to rozsądny termin zdaniem urzędów.

W wyroku w sprawie I OSK 1137/14 wydanym 16 lutego 2016 roku, Naczelny Sąd Administracyjny słusznie stwierdził, że "Wywłaszczenie nieruchomości, gdyż takie w istocie skutki ma przejęcie działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne na rzecz podmiotu publicznego, na mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, musi się odbyć za słusznym odszkodowaniem. Jest to konstytucyjna zasada. O słusznym odszkodowaniu można mówić nie tylko, gdy jest ono odpowiadające wartości rynkowej, a więc co do jego wysokości, ale także o jego ustaleniu w rozsądnym terminie od przejścia prawa własności.".

Rozsądny termin! Czy fakt, że 6 lat od wywłaszczeń pod budowę inwestycji celu publicznego jaką była budowa Południowej Obwodnicy Gdańska realizowana z myślą o Euro 2012, inwestor, czyli GDDKiA kwestionuje z trudem uzyskany kompromis z ministerstwem, pozwala mówić o rozsądnym terminie? Czy to, że ministerstwo nawet nie raczyło poinformować o przedłużeniu procedowania w sprawie ponad 1 miesiąc oznacza rozsądny termin?

Walka z urzędami to walka z wiatrakami. Ciężko w niej wygrać. Opór systemu to żywioł trudny do pokonania. Bardzo trudny. Ale będziemy walczyć.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk