Rozmowy o prawie

Śmieci weź ze sobą. Ten i podobne mu plakaty wiszą w lsach wokół Wejherowa.

Artykuł 162 kodeksu wykroczeń przewiduje karę za wyrzucanie śmieci do lasu.
Art. 162. § 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Może to być nawet kwota rzędu 5000 zł. Nie mniej, wiele osób decyduje się na wyrzucanie odpadów, których nie zabierze gminne przedsiębiorstwo zajmujące się zbieraniem odpadów. Niezależnie od tego, że koszt wywiezienia tak zwanego big bag-a z odpadami, to kwota od 80 zł, to jednak wiele osób wybiera wywóz odpadów na nieużytki poza miastem lub do lasu.

Nie potrafię powiedzieć, czy akurat ten las nie jest objęty monitoringiem podobnie do wielu lasów w naszym województwie, ale wiem, że niezależnie od tego, wyrzucanie odpadów w lesie jest zakazane prawem. 

Jako #adwokat będę szukać argumentów po stronie potencjalnego klienta. Jako człowiek wolałabym, by idąc do lasu nie mieć problemu z napotykanymi wysypiskami śmieci. Niestety, w miejscu, w które często odwiedzam z racji urodzaju grzybów znajduje się wysypisko butelek. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem motywacji, dla której ktoś wniósł pewnie z dwie setki butelek i słoików 100 m w głąb lasu licząć od najbliższej, choć mało przejezdnej drogi.

Jako #adwokat będę bronić, bo na tym polega moja praca, szkodników leśnych, ale jako człowiek, powiem mojemu klientowi, by uprzątnął swoje śmieci.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk