Rozmowy o prawie

#ŚlepymOkiemTemidy o podnoszeniu wymiaru sprawiedliwości z kolan.

Nie wiemy, czym zakończy się proces, który rządzący nazywają podnoszeniem wymiaru sprawiedliwości z kolan. Wszyscy czekamy na kolejne głosowania w sprawie ustawy, która może zmienić zasady działania Sądu Najwyższego. Ostatnie dni pełne są politycznych awantur o to, jak należy rozumieć reformę wymiaru sprawiedliwości.

Jako #adwokat, z oczywistych przyczyn bywam w sądzie niemal każdego dnia. W swojej praktyce nie spotkałam żadnego sędziego, który ukradł część do wiertarki, realizował zamówienia polityczne. W swojej praktyce spotkałam sędziów, którzy działając w interesie skarbu państwa odmawiali mi wynagrodzenia za wykonywane czynności obrony z urzędu lub znacznie ograniczali ich wysokość, aż niejednokrotnie nie pokrywała nawet kosztów moich dojazdów do sądu. Czy jednak obwiniam o to sędziów? Raczej nie, obwiniam za to polityków, którzy działając populistycznie oferują moją pracę na warunkach dumpingowych lub wręcz za darmo. Obawiam się tego, że przepisy, które wiążą sędziów będą nadal nierealne i nieżyciowe.

Jako #adwokat, z oczywistych przyczyn bywam w sądzie na sprawach, w których występują biegli sądowi. Tylko od zeszłego roku udało mi się doprowadzić 3 biegłych do całkowitego wycofania się z opinii, którą sporządzili w sprawie za ciężkie pieniądze. Oczywiście, wszystko trwało bardzo długo, ale to nie wina sędziego, który prosi osobę posiadającą wiadomości specjalne o wsparcie. Nie można obciążać sądów tym, że wiele osób, którym odebrano grunty na potrzeby budowy dróg na EURO 2012, do tej pory nie otrzymało odszkodowań. To nie jest kwestia winy, zaniechania sędziego, a tego, że nie ma narzędzi do dyscyplinowania biegłych, a także środków na zlecenie sporządzanie opinii większej liczbie biegłych.

Konkludując, na bazie tych dwóch przykładów, można stwierdzić, że wymiar sprawiedliwości nie działa najlepiej, ale nie oznacza to, że winni są ludzie, sędziowie. Oznacza to w większości, że należy poprawić lub wdrożyć nowe procedury, które usprawnią i uproszczą postępowania.

Beata Nowakowska

Adwokat Gdańsk